Etický kodex realitního makléře

Motto: „Cokoliv, co nechceš, aby jiní činili tobě, nečiň ty jim"

  • Realitní makléř jedná při své činnosti vždy s odbornou péčí, čestně, v souladu s dobrými  mravy,  stanovami Asociace realitních kanceláří České republiky a platnými právními normami České republiky.
  • Realitní makléř svým jednáním nepoškodí oprávněné zájmy a práva klienta. Mezi svými klienty nečiní rozdílů z důvodů rasových, náboženských, národnostních, politických či jim podobných.
  • Realitní makléř volí takové postupy jednání, aby nezneužil svého postavení v neprospěch svého klienta.
  • Realitní makléř nesmí bez  souhlasu klienta zveřejnit důvěrné informace (běžně nedostupné) klientem poskytnuté, a to ani po ukončení spolupráce.
  • Realitní makléř je povinen zachovat mlčenlivost vůči třetím osobám o obchodních případech, a to i po jejich ukončení. Povinnosti mlčenlivosti založené tímto etickým kodexem může realitního makléře zprostit orgán asociace pro účely řízení zahájeného před tímto orgánem dle stanov Asociace realitních kanceláří České republiky.
  • Realitní makléř spolupracuje s ostatními realitními makléři, pokud je to v zájmu klienta. Při takové spolupráci realitní makléř realitního makléře úmyslně nepoškodí, respektuje zásady dobré spolupráce, zdvořilosti a kolegiality.
  • Realitní makléř nerealizuje obchodní nabídky vlastní nebo členů své rodiny  (osob blízkých), či vlastní firmy,  pokud s touto skutečností klienta neseznámí.
  • Realitní makléř jedná vždy ve prospěch firmy, kterou reprezentuje.
  • Realitní makléř svým vystupováním vždy reprezentuje firmu, Asociaci realitních kanceláří České republiky, a tím i svoji osobnost.
  • Realitní makléř si je vědom své odpovědnosti v procesu obchodování s nemovitostmi, a proto se neustále zdokonaluje ve všech oblastech realitní činnosti.

Masivní inzerce Exportujeme na